English version follows the Czech version. Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Jak používáme vaše data? Ukládáme si pouze váš unikátní Facebook identifikátor, který je unikátní pro každou stránku na Facebooku, společně s vaší poslední zprávou. Díky těmto informacím funguje určitá funkce Kouzelné Koule správně. Nezapomeňte, že pokud si píšete s Kouzelnou Koulí na Messengeru, museli jste odsouhlasit Facebook Zásady ochrany osobních údajů: facebook.com/privacy/explanation Kdo vám odpovídá? Za stránku Kouzelná Koule odpovídá Messenger Bot, to je speciální program, který dokáže vám odpovědět. Nekomunikuje s vámi člověk. Proto se neřiďte odpovědmi, toto také uvádíme při první konverzaci s námi. Kontakt Další informace a odpovědi na vaše dotazy poskytneme na pnona(zavináč)pnona.cz, naše doba odpovědi je průměrně 7 dní, děkujeme za pochopení. Privacy Policy and Terms of Service How do we use your data? We only store your unique Facebook identifier, which is unique to every Facebook page, along with your last message. Thanks to this informations, a certain function of Kouzelná Koule works properly. Remember, if you are writing with the Kouzelná Koule on Messenger, you had to agree to the Facebook Privacy Policy in the past: facebook.com/privacy/explanation Who answers your messages? Messenger Bot is a special program that responds to messages delivered to Kouzelná Koule. People are not communicating with you. Therefore, do not follow the answers, we also write this during the first conversation with us. Contact We will provide more information and answers to your questions via email pnona(at)pnona.cz, our response time is on average 7 days, thank you for your understanding.